RI&E Onderhoudscontract

Een RIE uitvoeren is één, een RIE onderhouden is twee. In de praktijk blijkt vaak dat de RI&E inclusief het Plan van Aanpak in de la verdwijnt. Dit is jammer. U heeft een begin gemaakt met het voeren van een arbobeleid maar de vervolgacties blijven (deels) achterwege. Volgens de arbowet dient uw RIE actueel te zijn. Door aan de uitgevoerde RIE geen aandacht meer te besteden vervalt eigenlijk de waarde van de uitgevoerde RIE. U voldoet dan niet meer aan de wet.

Om dit te voorkomen kunt U hiervoor bij Milva Advies een contract afsluiten. Wij komen dan jaarlijks bij u terug om de RIE en Plan van Aanpak samen met u door te nemen en indien nodig te actualiseren. Deze actualisatie wordt in een besprekingsverslag vastgelegd. Het voordeel van dit contract is dat u de deskundigheid van Milva Advies gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan uw Arbobeleid.

Tevens houden wij u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving zodat u dit niet zelf in de gaten hoeft te houden. Wanneer er buiten de RIE en Plan van Aanpak zaken opgepakt of aangepakt dienen te worden zal hiervoor een aparte prijs geoffreerd worden.

De werkzaamheden van het onderhoudscontract omvatten:

  • Bedrijfsbezoek (1x per jaar);
  • doornemen Plan van Aanpak;
  • controle op actualiteit van de RIE (o.a. bedrijfsrondgang);
  • opstellen besprekingsverslag;
  • gebruik telefonische helpdesk voor het beantwoorden van vragen.

Voor bedrijven met minder dan 20 medewerkers kost dit contract € 250,-.
Bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers wordt er een prijs op basis van maatwerk geoffreerd.