Opleiding Preventiemedewerker

1 juli 2005 is de Arbowet gewijzigd. Bedrijven met werknemers dienen een zogenaamde Preventiemedewerker aan te stellen. Deze dient bij voorkeur in het bedrijf zelf te werken. Indien er minder dan 15 werknemers zijn mag de werkgever desgewenst de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren.

Milva Advies heeft t.b.v. kleine bedrijven een opleiding Preventiemedewerker samengesteld. Deze opleiding wordt individueel bij u in het bedrijf gegeven. In ca. 3 uur wordt u opgeleid tot Preventiemedewerker. Na deze opleiding kent u de beginselen van de Arbowet, kunt u deze toepassen in uw bedrijf en wordt u uitvoerig geïnformeerd over de aanwezige arborisico’s (gebaseerd op uw RI&E).

Na de opleiding ontvangt u het boek “Preventiemedewerker, een praktische handleiding, uitgave Kluwer” en een certificaat waarmee u aantoont opgeleid te zijn tot Preventiemedewerker.

Waarom zou u kiezen voor Milva Advies:

  • De cursus wordt individueel in uw bedrijf gegeven.
  • U roept en wij maken direct een afspraak op korte termijn.
  • De cursus wordt op maat gegeven (dus praktijkgericht).
  • De scherpe prijs.