Milieuvergunning/ melding

Indien uw bedrijf het milieu belast of gaat belasten dient u bij de gemeente of de provincie een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wellicht kunt u volstaan met het indienen van een melding in het kader van het activiteitenbesluit. Wij adviseren u graag.

Milva advies kan u ondersteunen of in contact brengen met gespecialiseerde bedrijven op de hierna genoemde terreinen:

  • Aanvraag omgevingsvergunning.
  • Indienen melding activiteitenbesluit.
  • Bodemonderzoeken en akoestische onderzoeken.
  • Opslag gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen).
  • Externe veiligheid (Bevi en BRZO).
  • Opstellen VBS (Veiligheids Beheers Syteem) in het kader van het BRZO.
  • Afvalstoffen.
  • Detachering milieudeskundige en/of veiligheidskundige (MVK en/of HVK) in uw bedrijf.