Managementsystemen

Om aan te tonen dat u uw zaakjes op orde hebt ten aanzien van het milieu en de arbeidsomstandigheden kunt u een zorgsysteem opzetten en deze laten certificeren.

Milva advies kan u ondersteunen op de hierna genoemde terreinen:

  • Het opzetten en certificeren van een milieuzorgsysteem (ISO 14001).
  • Het uitvoeren van een initiële milieubeoordeling (0-audit).
  • Het opzetten en certificeren van een arbozorgsysteem (OHSAS 18001).
  • Het uitvoeren van de RI&E, tbv een arbozorgsysteem.
  • Detachering milieukundige/veiligheidskundige (MVK + HVK) in uw bedrijf.