Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Als er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is het volgende volgens de Arbowet verplicht:

1. Inventariseren van de aanwezige stoffen en hun grenswaarden.

2. Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

3. Beheersmaatregelen blootsteling invoeren.

4. Borgen van de Arbozorg gevaarlijke stoffen.

Voor de onder 1 t/m 3 genoemde onderwerpen kan gebruik worden gemaakt van de applicatie “Stoffenmanager” welke erkend is door de I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) als hulpmiddel. Momenteel is de Arbeidsinspectie bezig met een handhavingsactie bij het MKB. Door de Arbeidsinspectie wordt tijdens het bezoek verwezen naar de Stoffenmanager.

Komt u er niet uit? Bel ons!

Wij hebben hier ervaring mee en kunnen u begeleiden.