Milieu en veiligheid doorlichting van uw bedrijf

Tegenwoordig zijn verschillende partijen geïnteresseerd in de “stand van zaken” in uw bedrijf als het gaat om milieu,veiligheid en arbeidsomstandigheden. Denk daarbij aan eigenaren, accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, ondernemingsraden, potentiële kopers en de overheid. O.a. wil men graag inzicht hebben in de verplichtingen en risico’s die er zijn op milieu- en veiligheidgebied.

Milva advies kan u hierbij ondersteunen door middel van een doorlichting van het bedrijf. De bevindingen en conclusies worden in een helder rapport weergegeven.

De volgende items kunnen bijvoorbeeld de revue passeren tijdens de doorlichting:

  • Beschrijving van het bedrijf.
  • Aanwezige veiligheid- en milieuaspecten.
  • Milieu- en veiligheid verplichtingen.
  • Eerdere doorlichtingen.
  • Akoestische situatie.
  • Situatie bodemkwaliteit.
  • Te verwachten problemen in de toekomst.

De inhoud van het onderzoek wordt in overleg met de klant uitgevoerd. Dit betekent dat wij maatwerk leveren. U kunt zelf het pakket samenstellen.